14-16 Травня 2024 · МВЦ | Київ | Україна


14-16 Травня 2024 · МВЦ | Київ | Україна


ІВІК Формула Води | Системи фільтрації води у надзвичайних ситуаціях

ІВІК Формула Води | Системи фільтрації води у надзвичайних ситуаціях

Водозабезпечення населення міст та сіл очищеною та знезараженою водою в умовах надзвичайних ситуацій

Для забезпечення населення та об’єктів інфраструктури питною водою в умовах дефіциту, перебоїв або відсутності водопостачання пропонуємо установки очищення/доочищення та знезараження питної води.

Система фільтрації води у надзвичайних ситуаціях EWFS – 01

Призначена для очищення води з поверхневих або підземних джерел водо­постачання. Може використовуватись також у системах центра­лізованого водопостачання. Має 8 стадій очищення. Продуктивність системи по очищеній воді – 1,5-2 л/хвилину.

Пересувний водоочисний комплекс

1. Призна­чений для очищення поверхневих прісних джерела та джерел з підвищеним солевмістом.

2. У залежності від комплектації установка за­безпечує коригування таких показників води як окиснюваність, забарвленість, каламутність, прозорість, присмак, запах, загальний солевміст, вміст завислих речовин, мікробіологічні показ­ники у відповідності до ДСанПіН 2.2.4-171-10.

3. Продуктивність станцій:

• 50-120 м3/добу для поверхневих прісних дже­рел із забрудненнями природного похо­дження;

• 25-50 м3/добу для поверхневих чи підзем­них джерел водопостачання з підвищеним со­левмістом.

https://formulavody.com.ua/uk/

https://www.facebook.com/formulavody

 Отримати квиток
 Забронювати стенд